Profil prosty żłobienia palnikiem Hypertherm Powermax

Profil żłobienia prosty