Profil żłobienia prosty ze ściegiem za pomocą Hypertherm Powermax

Profil żłobienia prosty ze ściegiem