Nieznane zastosowanie plazmy – żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce.

Przecinarka plazmowa posiada wiele zalet. Uniwersalność, różnorodność materiałów, które przy jej pomocy można przeciąć, bezpieczeństwo  i łatwość użytkowania. To tylko niektóre z nich. Przy jej użyciu można nie tylko ciąć materiał, ale również żłobić. Jednak o ile cięcie wydaje się oczywistym zastosowaniem, to żłobienie plazmowe nie jest aż tak dobrze rozpoznawane. Niewątpliwie oba procesy mają wiele zalet, m.in.: szybkość cięcia czy niskie koszty eksploatacji. Żłobienie plazmowe jest jedną z czterech metod żłobienia (rozróżniamy żłobienie: mechaniczne, termiczne lub chemiczne, przy użyciu elektrody i plazmowe), które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań przemysłowych. Za pomocą poszczególnych technik żłobienia możemy osiągnąć różne efekty. Żłobienie plazmowe to proces, który obejmuje topienie i usuwanie materiału za pomocą łuku plazmowego. Może być stosowane do wszystkich materiałów przewodzących elektryczność, od stali miękkiej, nierdzewnej, aluminium, po materiały o wysokiej temperaturze topnienia. Żłobienie może być wykonywane zarówno palnikiem ręcznym, jak i w zastosowaniach zmechanizowanych.

ZASTOSOWANIE I KORZYŚCI

Żłobienie plazmą ma szerokie zastosowanie przemysłowe, od budowy i utrzymania dróg, poprzez produkcję ciężkiego sprzętu i naprawy do produkcji zabudów, zbiorników oraz konstrukcji stalowych. Za pomocą żłobienia możemy usuwać nity i spoiny, dzięki czemu jest również odpowiednie do rozbiórki lub operacji przy konstrukcjach stalowych.

Żłobienie plazmowe może być wykorzystywane do:

 • usuwania z półfabrykatów hutniczych wad powierzchniowych (rysy, pęknięcia, złuszczenia powierzchni),
 • wytwarzania wycięć,
 • usuwania spoin,
 • przygotowanie materiału pod spoiny,
 • usunięcia wad w spoinach,
 • usuwania nitów,
 • przy rozbiórce konstrukcji stalowych,
 • przy konserwacji konstrukcji stalowych.

Zalety żłobienia plazmowego:

 • może być stosowane na wszystkich metalach,
 • nie wymaga lub wymaga niewielkiego czyszczenia przed spawaniem,
 • jest szczególnie skuteczne na aluminium lub stali nierdzewnej, gdzie żłobienie tworzy czyste ubytki bez zanieczyszczeń z węgla,
 • odznacza się niskim poziomem hałasu w porównaniu do innych metod,
 • wytwarza małą ilość dymu,
 • nie trzeba usuwać resztek węgla z wyżłobionej powierzchni przed spawaniem.

 

1. Przed rozpoczęciem żłobienia należy zmienić ustawienie przełącznika trybu pracy do pozycji żłobienie metalu.

Żłobienie Hypertherm Powermax

Symbol pozycji żłobienia metalu

Symbol pozycji żłobienia metalu

Uwaga: korzystanie z tego trybu podczas cięcia powoduje słabą jakość cięcia.

2. Przed włączeniem palnika ustaw go tak, aby jego końcówka znajdowała się w odległości 1,5 mm od obrabianego elementu.

Żłobienie Hypertherm Powermax

3. Ustaw palnik pod kątem 45° do elementu obrabianego, zachowując niewielki odstęp między końcówką palnika a elementem obrabianym. Naciśnij spust, aby aktywować łuk pilota. Nanieś łuk na element obrabiany.

4. Żłobiąc, należy utrzymywać palnik pod kątem ok. 45° do elementu obrabianego. Przesuń łuk plazmowy w kierunku tworzonego żłobienia. Utrzymuj niewielką odległość między końcówką palnika i stopionym metalem, aby uniknąć skrócenia żywotności materiału eksploatacyjnego i uszkodzenia palnika. Zmiana kąta palnika powoduje zmianę rozmiarów żłobienia.

PROFILE ŻŁOBIENIA

Profile proste

Profil prosty żłobienia palnikiem Hypertherm Powermax

Wymienione poniżej działania mają sprawdzony wpływ na profil żłobienia. Profil żłobienia i współczynnik szybkości usuwania metalu można zmieniać, modyfikując: szybkość przesuwania palnika nad elementem roboczym, odsunięcie robocze między palnikiem, a elementem obrabianym, kąt palnika względem elementu obrabianego oraz wyjściowe natężenie prądu zasilacza.

Profile proste ze ściegiem

Profil żłobienia prosty ze ściegiem za pomocą Hypertherm Powermax

 • Zwiększenie szybkości palnika powoduje zmniejszenie szerokości i zmniejszenie głębokości.
 • Zmniejszenie szybkości palnika powoduje zwiększenie szerokości i zwiększenie głębokości.
 • Zwiększenie odsunięcia palnika powoduje zwiększenie szerokości i zmniejszenie głębokości.

Profile boczne

Boczny profil żłobienia za pomocą Hypertherm Powermax

 • Zmniejszenie odsunięcia palnika powoduje zmniejszenie szerokości i zwiększenie głębokości.
 • Zwiększenie kąta ustawienia palnika (bardziej pionowo) powoduje zmniejszenie szerokości i zwiększenie głębokości.

Profile boczne ze ściegiem

Żłobienie profilem bocznym ze ściegiem za pomocą Hypertherm Powermax

 • Zwiększenie natężenia prądu zasilacza powoduje zwiększenie szerokości i zwiększenie głębokości.
 • Zmniejszenie natężenia prądu zasilacza powoduje zmniejszenie szerokości i zmniejszenie głębokości.
 • Zmniejszenie kąta ustawienia palnika (mniej pionowo) powoduje zwiększenie szerokości i zmniejszenie głębokości.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ŻŁOBIENIA

Powermax45

Materiały eksploatacyjne do żłobienia Powermax45

Powermax65 / Powemax85

 Materiały eksploatacyjne do żłobienia Powermax65 i Powermax85

Powermax105

Materiały eksploatacyjne do żłobienia Powermax105

Akcesoria do żłobienia

Bezpieczeństwo przy żłobieniu – podczas żłobienia jest bezwzględnie niezbędne używanie pełnego zestawu odzieży ochronnej:

 • Hełm spawalniczy ze szkłem co najmniej nr 12
 • Rękawice spawalnicze i fartuch spawalniczy
 • Dodatkową ochronę zapewnia osłona termiczna