Zestawy modernizacyjne Hypertherm

Postęp wymaga ciągłych ulepszeń, dlatego firma Hypertherm stworzyła zestawy modernizacyjne pozwalające doskonalić parametry cięcia. Dzięki prostym zmianom niektórych kluczowych elementów, np. palnika plazmowego, zestawy modernizacyjne Hypertherm pozwalają na zwiększenie jakości i produktywności urządzenia bez kosztownej wymiany całego systemu.

Nie jesteś pewien czy Twój system nadaje się do modernizacji?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat modernizacji systemów plazmowych zadzwoń do naszego eksperta.

+48 884 941 123

Systemy plazmowe ręczne/maszynowe

Aktualny system

Powermax600
Powermax800
Powermax900
MAX42
MAX43
Powermax1000
Powermax1250
Powermax1650

Dostępna modernizacja

Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT
Duramax HRT/MRT

Cechy

Wzrost szybkości i jakości cięcia, dłuższy czas życia oraz rynkowa dostępność materiałów eksploatacyjnych. Wymianie podlega cały palnik z przewodem, a nowe materiały eksploatacyjne pasują do urządzeń Powermax: 65/85/105.

Przemysłowe systemy plazmowe zmechanizowane

Aktualny system

MAX200
HT2000

Dostępna modernizacja

HyPro2000
HyPro2000

Cechy

Wzrost szybkości i jakości cięcia oraz znaczący wzrost czasu życia materiałów eksploatacyjnych. Umożliwia używanie na systemie części eksploatacyjnych analogicznych do MaxPro200. Wymianie podlega palnik bez przewodów.

HPR

HPRXD

Modyfikacja pozwalająca na przekształcenie źródła HPR w źródło HPRXD najnowszej generacji. Wymiane podlega palnik, przewody oraz płyta sterowania. Opcjonalna wymiana konsoli gazowej na konsolę automatyczną.

Zamów części

 Krzysztof Dragan