Wiedza o cięciu plazmowym

Procesy i maszyny do cięcia

Wiedza to potęga, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa serię artykułów poświęconych technologii plazmowej oraz innym technikom cięcia. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami od naszych ekspertów technicznych. Mamy nadzieję, że dzięki tym informacjom decyzja o wyborze maszyny do cięcia będzie o wiele łatwiejsza.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z cięciem plazmowym albo przecinarkami plazmowymi – zachęcamy do kontaktu.

Słowniczek podstawowych pojęć związanych z cięciem plazmowym

  • Cięcie plazmowe – proces cięcia materiałów przewodzących prąd elektryczny przy użyciu plazmowego łuku elektrycznego. Cięcie plazmą wykorzystuje wysoką temperaturę plazmy oraz bardzo dużą prędkość wylotową gazów wychodzących z dyszy palnika plazmowego. Zasada działania cięcia plazmą wykorzystuje wysoką temperaturę w jądrze łuku plazmowego (10000÷30000K) i bardzo dużą prędkość strumienia plazmy, co powoduje, że cięty materiał jest topiony i wydmuchiwany ze szczeliny.

  • Cięcie tlenowe – jest to sposób dzielenia metali, polegający na doprowadzeniu materiału do temperatury zapłonu poprzez podgrzanie go do temperatury ok. 1150°C, następnie utlenieniu i wydmuchaniu przy pomocy tlenu o wysokim ciśnieniu. Cięcie tlenowe stosuje się do stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych.

  • Cięcie laserowe – nowoczesna metoda termicznego dzielenia materiału, zarówno o wielkich powierzchniach, jak i maleńkich, wymagających wielkiej precyzji. Dzięki cięciu laserowemu uzyskuje się bardzo dokładne cięcia bez konieczności dodatkowej obróbki ciętego materiału, przed kolejnym etapem jej przerobu. Punkt po punkcie, na powierzchni ciętego materiału wprowadza się duże dawki energii w postaci wysokoenergetycznego strumienia tnącego. Powoduje to – w zależności od stosowanej metody cięcia: topienie, spalanie lub też sublimację usuwanej części materiału.

  • Cięcie plazmowe CNC – proces cięcia zmechanizowanego przy zastosowaniu przecinarek. Źródłem ciepła topiącego metal jest łuk plazmowy jarzący się pomiędzy elektrodą a materiałem obrabianym.

  • Łuk plazmowy – zjawisko powstające na skutek przepuszczania strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny. Poprzez jego jonizację i dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Dysza zamontowana w palniku skupia łuk plazmowy. Chłodzone ścianki dyszy powodują zawężanie kolumny łuku.

  • Przecinarka plazmowa – przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi oraz żeliwa.

  • Plazma – zjonizowana materia, która swoim stanem skupienia przypomina gaz. W przybliżeniu zawiera taką samą ilość ładunków ujemnych i dodatnich. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane, to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna. Proces powstawania w gazie jonów i elektronów nazywa się jonizacją gazu.

  • Palnik plazmowy – urządzenie do cięcia metali przewodzących prąd elektryczny. Zajarzenie łuku w palnikach plazmowych odbywa się za pomocą impulsu prądu o wysokim napięciu lub prądem wysokiej częstotliwości. Materiały niemetaliczne mogą być cięte jedynie palnikami plazmowymi o łuku niezależnym.

  • Ręczne przecinarki plazmowe – pozwalają na swobodne i szybkie cięcie konstrukcji stalowych, nierdzewnych czy aluminiowych. Zastosowanie osłoniętych materiałów eksploatacyjnych izolujących elektrycznie dysze i elektrodę od otoczenia pozwala na sunięcie palnikiem bezpośrednio po materiale, znacznie ułatwiając proces cięcia.

  • Zmechanizowane przecinarki plazmowe – współpracują z urządzeniami zautomatyzowanymi, takimi jak stoły CNC, roboty czy przecinarki do szyn. Stosowane w przypadku cięcia zautomatyzowanego.