Zoptymalizuj trwałość materiałów eksploatacyjnych bez konieczności przeprowadzania regulacji przez operatora.

Podczas korzystania z przecinarek plazmowych Hypertherm Powermax niezwykle ważne jest, aby zużycie części i materiałów eksploatacyjnych było optymalne. Dlatego powstał kontroler wysokości palnika – ArcGlide™. Jego działanie polega na ciągłym próbkowaniu oraz automatycznej regulacji poziomu napięcia łuku. Dzięki temu masz pewność, że wysokość palnika w twoim urządzeniu jest odpowiednia do parametrów cięcia i zapewnia najlepszą możliwą jakość, bez potrzeby ingerencji operatora.

Za pomocą technologii SureCut do urządzenia zostają wprowadzone dokładnie wyliczone wysokości cięcia oraz przebijania.

Gwarantuje to solidność i trwałość materiałów eksploatacyjnych.

technologia surecut

Palnik pozostaje na tej samej wysokości przebijania i cięcia, niszcząc dyszę i osłonę. Przebijanie zbyt blisko płyty niszczy materiały eksploatacyjne.

Technologia-SureCut-Hypertherm

Technologia SureCut wprowadza dokładnie obliczone wysokości przebijania i cięcia, które chronią dyszę i osłonę. Prawidłowe ustawienie zwiększa trwałość materiałów eksploatacyjnych.

Kontrola wysokości palnika

Aby uniknąć pogorszenia jakości cięcia, w miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych należy zwiększać napięcie łuku.

Kontrola wysokości palnika Hypertherm.

Rys.1 – Nowy
Rys.2 – Elektroda częściowo zużyta – zwiększenie nieregularności
Rys.3 – Elektroda zużyta w około 60% – zwiększenie nieregularności, palnik za blisko płyty

Kontroler wysokości palnika (THC) obniża palnik w celu utrzymania napięcia łuku w miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych, pogarszając w ten sposób jakość cięcia. Bez technologii SureCut operator musi ręcznie zwiększać wysokość palnika w celu utrzymania początkowej wysokości. Większość operatorów jednak o tym zapomina.

Technologia SureCut automatycznie reguluje napięcie łuku, aby utrzymać początkową wysokość cięcia.

Kontrola-wysokości-palnika

Rys.1 – Wykrywanie wysokości początkowej (IHS): Palnik odnajduje płytę
Rys.2 – Palnik ustawia się w ustalonej wysokości
Rys.3 – Po zainicjowaniu cięcia kontroler THC próbkuje napięcie łuku przy tej ustalonej wysokości

To próbkowane napięcie jest inteligentnie uśredniane w czasie. Gdy średnia wartość rośnie, rośnie również napięcie łuku, które jest utrzymywane przez kontroler THC. Dlatego w całym okresie eksploatacji materiałów eksploatacyjnych jest utrzymywana stała wysokość cięcia.

Rysunek: Liczba startów zestawu materiałów eksploatacyjnych z odchyleniem od prawidłowej wysokości cięcia mniejszym niż 0,25 mm, bez ingerencji operatora (130 A), stal miękka 12 mm.

technologia surecut - liczba startów

Łatwe ustawianie SureCut

Specjalny inteligentny kreator ustala jakie są niezbędne zadania podstawowe, które musi wykonać operator. Potem przeprowadza operatora przez te zadania. Pozwalają one na wytworzenie części, które charakteryzują się powtarzalnością i jakością.

Łatwe ustawianie — SureCut Hypertherm.

Dzięki dodatkowym kodom instrukcji w systemie CNC, czas ustawiania pracy jest krótszy.

Kody bez parametrów procesu

Obsługa programów części Hypertherm - bez parametru procesu.

Z parametrami procesu

Obsługa programów części Hypertherm - z parametrami procesu.

Pomoc zdalna Remote Help™

Pomoc zdalna pozwala na wirtualną „wizytę” w siedzibie firmy użytkownika. Zajmuje to tylko kilka minut dzięki połączeniu przez Internet.

System zdalnej pomocy (Remote Help™) pozwala na wirtualne szkolenia czy pomoc diagnostyczną przy programach części i sprzętu Hypertherm.

Remote Help™ - zdalna pomoc Hypertherm.