Rewolucyjna wydajność plazmy: technologia Rapid Part ™

Technologia Rapid Part ™ firmy Hypertherm zapewnia znaczny wzrost produktywności — automatycznie, bez udziału operatora. Jest ona dostępna w ramach zintegrowanych rozwiązań Hypertherm do cięcia plazmowego. Wykorzystuje metody optymalizacji ruchu zawarte w programie i jest automatycznie wykonywana przez system komputerowego sterowania numerycznego (CNC).

Technologia Rapid Part - SureCut Hypertherm.

O technologii

Technologia Rapid Part ™ zwiększa liczbę części wytwarzanych w ciągu godziny nawet o 100%. Umożliwia zwiększenie produktywności dzięki skróceniu czasu cyklu między cięciami (czasu, gdy łuk jest wyłączony), w tym również czasu od ostatniego cięcia lub przebicia do kolejnego przebicia, zwykle z uwzględnieniem następujących aspektów:

 • Wycofanie palnika
  Szybki ruch pionowy (wzdłuż osi Z) realizowany przez kontroler wysokości palnika ArcGlide lub Sensor THC powoduje inteligentnie wycofanie palnika do wysokości następnego przebijania, wyznaczonej na podstawie właściwości materiału i elementu.
 • Ruch stołu
  Zoptymalizowane instrukcje ruchu są programowane przy użyciu systemu ProNest z opcjonalnym modułem unikania kolizji. Minimalizuje to ryzyko kolizji palnika oraz czas, jaki upływa między zakończeniem jednego cięcia a przebiciem kolejnej części.
 • Wykrywanie wysokości początkowej
  Szybki ruch wzdłuż osi Z realizowany przez kontroler ArcGlide lub Sensor THC.
  Automatyczna kalibracja przejścia z dużej do małej szybkości cięcia.
  Inteligentne pomijanie wykrywania wysokości początkowej na podstawie kształtu części i konfiguracji zagnieżdżenia.
 • Przepływ wstępny gazu
  Realizowany jednocześnie z detekcją początkowej wysokości lub podczas ruchu maszyny, gdy detekcja początkowej wysokości jest wyłączona.

Krótszy czas między cięciami oznacza wzrost produktywności

W przypadku konkurencyjnych kontrolerów wysokości palnika i obróbki krążka 8-calowego (20,3 cm) ponad połowa czasu po wciśnięciu przez operatora przycisku uruchomienia jest przeznaczana na ruch między cięciami.
Zintegrowane rozwiązania Hypertherm do cięcia plazmowego, wykorzystujące technologię Rapid Part, umożliwiają skrócenie czasu między cięciami o 80%, a czasu cięcia każdej części — o 50%.

Uwaga: Skrócenie czasu między cięciami jest zauważalne w każdym zadaniu, lecz największy wzrost produktywności można uzyskać w przypadku gniazd z cienkiej blachy i dużej liczby części/przebić.

Kupując nowy stół cięcia, należy zapytać o czas cyklu między cięciami. Niektórzy producenci stołów cięcia są w stanie uzyskać podobne wyniki z zastosowaniem własnych systemów CNC, kontrolerów wysokości palnika oraz oprogramowania do rozmieszczania, połączonych z systemami plazmowymi Hypertherm.