Szacowana kompensacja szerokości szczeliny

Szacowana kompensacja szerokości szczeliny