Zgłoszenie serwisowe

Wypełnij formularz serwisowy, a nasz specjalista opracuje najlepszą opcję pomocy.

  FirmaOsoba fizyczna


  *Pola wymagane.


  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE


  ZGODA NA WYSYŁKI MAILOWE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie.

  TAKNIE


  ZGODA NA KONTAKT TELEFONICZNY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym numeru telefonu) podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  TAKNIE

  Informacje o administratorze i przetwarzaniu danych
  Polityka prywatności

  Sprawdź numery seryjne

  Zobacz gdzie znajdują się numery seryjne na twoim urządzeniu Hypertherm.

  Numer seryjny Powermax Hypertherm.

  Systemy plazmowe Powermax®

  Numer seryjny znajduje się na etykiecie z danymi pokazanej z prawej. W modelach Powermax30 i 45 etykieta znajduje się na spodzie zasilacza. W modelach Powermax65, 85 i 105 etykieta znajduje się z tyłu zasilacza. W niektórych przypadkach może być wymagane wpisanie liter PMX przed numerem seryjnym.

  Numer seryjny maszyn Hypertherm oprócz Powermax.

  Wszystkie pozostałe systemy

  Numer seryjny znajduje się na etykiecie z danymi pokazanej z lewej. Etykiety znajdują się zwykle z tyłu zasilacza.

  Skontaktuj się z nami

  (12) 346 58 00 wew 2-4

  Serwis Hypertherm

  Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych, które obejmują nie tylko serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przecinarek plazmowych Hypertherm, ale również modernizację źródeł plazmowych tego producenta.

  Dajemy Ci pewność, że nasz serwis Hypertherm to coś więcej niż odpowiedzi na pytania czy wysyłka części eksploatacyjnych. Nasi pracownicy zapoznają się z prowadzoną przez Ciebie działalnością oraz infrastrukturą techniczną. Na tej podstawie gwarantujemy, że otrzymasz usługę, która jest profesjonalna, wydajna i w pełni spersonalizowana.

  Wszystkie produkty Hypertherm są objęte pełną gwarancją

  Firma Hypertherm Inc. gwarantuje, że jej Produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez czas określony poniższymi warunkami: jeśli firma Hypertherm zostanie powiadomiona o wadzie: (i) dotyczącej zasilacza plazmy w okresie dwóch (2) lat od daty odebrania produktu, z wyjątkiem zasilaczy marki Powermax, w przypadku których okres ten wynosi trzy (3) lata od daty odebrania produktu, (ii) dotyczącej palnika i przewodów w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, z wyjątkiem krótkiego palnika HPRXD ze zintegrowanym przewodem, w którego przypadku okres wynosi sześć (6) miesięcy od daty odebrania produktu, dotyczącej zespołów podnośnika palnika w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, dotyczącej produktów Automation w ciągu jednego (1) roku od daty odebrania produktu, z wyjątkiem systemów EDGE Pro CNC, EDGE Pro Ti CNC, MicroEDGE Pro CNC i ArcGlide THC, dla których okres ten wynosi dwa (2) lata od daty odebrania produktu, oraz (iii) dotyczącej komponentów lasera światłowodowego HyIntensity w okresie dwóch (2) lat od daty odebrania produktu, z wyjątkiem głowic lasera i przewodów dostarczania wiązki, dla których okres ten wynosi jeden (1) rok od daty odebrania produktu. Wszystkie silniki, akcesoria do silników, alternatory i akcesoria do alternatorów innych firm są objęte gwarancjami ich producentów. Niniejsza gwarancja ich nie dotyczy.

  Niniejsza gwarancja nie dotyczy pozostałych zasilaczy marki Powermax, które są używane z przetwornicami fazowymi. Dodatkowo firma Hypertherm nie udziela gwarancji na systemy uszkodzone w wyniku dostarczenia napięcia zasilającego o nieodpowiednich parametrach, wynikających z zastosowania przetwornic fazowych bądź z jakości wejściowego napięcia sieciowego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu, który został nieprawidłowo zainstalowany, zmodyfikowany lub zniszczony w inny sposób.

  Firma Hypertherm zapewnia naprawę, wymianę i regulację Produktu jako jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy, tylko jeśli niniejsza gwarancja jest prawidłowo przestrzegana i stosowana. Firma Hypertherm zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, wymiany lub regulacji wszystkich wadliwych Produktów objętych warunkami niniejszej gwarancji, które po uprzedniej autoryzacji (która nie zostanie nieudzielona bez uzasadnionego powodu) i prawidłowym zapakowaniu zostaną zwrócone do siedziby firmy Hypertherm (Hanover, New Hampshire) lub do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hypertherm po opłaceniu przez użytkownika wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem i dostawą. Firma Hypertherm nie odpowiada za żadne naprawy, wymiany i regulacje Produktu objęte warunkami niniejszej gwarancji, z wyjątkiem wykonywanych w myśl niniejszego paragrafu i po udzieleniu wyraźnej pisemnej zgody przez Hypertherm.

  Przedstawiona tutaj gwarancja jest typu wyłącznego i pozostaje w zgodzie z wszelkimi innymi gwarancjami (wyrażonymi bezpośrednio, domniemanymi, ustawowymi) lub wynikającymi z nich następstwami dotyczącymi Produktu oraz ze wszystkimi innymi dorozumianymi gwarancjami i postanowieniami dotyczącymi jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu bądź związanymi z nienaruszeniem praw innych osób. Powyższe stwierdzenie stanowi jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy dotyczący jakiegokolwiek naruszenia warunków gwarancji przez firmę Hypertherm.

  Zarejestruj swój produkt

  Dziękujemy za wybór marki Hypertherm. Aby maksymalnie wykorzystać inwestycję w produkt do cięcia, poświęć chwilę i zarejestruj go. Rejestracja zapewnia dostęp do należytej obsługi gwarancyjnej oraz pomocy technicznej, jak również do wszystkich ważnych informacji o nowych produktach i aktualizacjach. W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją produktu wyślij wiadomość e-mail pod adres registration@hypertherm.com

  Zarejestruj produkt