Uproszczony schemat źródła plazmowego

Uproszczony schemat źródła plazmowego