Palnik ręczny 90° z materiałami eksploatacyjnymi do żłobienia.

Palnik ręczny 90° z materiałami eksploatacyjnymi do żłobienia.