PowermaxEDGE – prosta integracja z dowolnym stołem CNC (maszyna Powermax i czujnik wysokości Sensor PHC)

Wiodący w branży system cięcia plazmowego Powermax® obecnie jest dostępny z układem sterowania wysokością palnika Sensor™ PHC, w pełni zintegrowanym pakiecie PowermaxEDGE®.

Pakiet PowermaxEDGE Sensor PHC oferuje producentom branży metalowej podstawowe rozwiązanie zmechanizowanego cięcia plazmą o nadzwyczajnej wydajności i wartości. Zaprojektowany dla kompaktowej instalacji, w celu zapewnienia swobody użytkowania, ściśle sprzężona konstrukcja PowermaxEDGE sprawia, że eksploatacja jest łatwa, a instalacja nie sprawia trudności (szczególnie w przypadku integracji z istniejącymi lub nowymi stołami do cięcia plazmowego).

 Cięcie maszynowe z wykorzystaniem technologii Sensor™ PHC


Cięcie maszynowe z wykorzystaniem technologii Sensor™ PHC

Sensor PHC

 zestaw PowermaxEDGE

Zestaw PowermaxEDGE

Sensor PHC (ang. Plasma Height Control) to łatwy w obsłudze automatyczny system sterowania wysokością palnika plazmowego, który można zintegrować z każdym systemem CNC. System Sensor PHC wykorzystuje zaawansowaną technologię mikroprocesorową oraz sygnały sprzężenia zwrotnego z pomiaru napięcia łuku do automatycznego utrzymywania zadanej wysokości palnika podczas cięcia. Zapewnia to zwiększoną dokładność, powtarzalność i jakość cięcia.

Pierwsza próba cięcia płytki, maksymalny kąt krawędzi 451 próba cięcia płytki, maksymalny kąt krawędzi
Bez PHC 11°
Sensor PHC

  • Dzięki czujnikowi wysokości zwiększamy wydajność materiałów eksploatacyjnych.

Ilość przebić dla stali miękkiej o grubości 6 mm

Ilość przebić dla stali miękkiej o grubości 6 mm

  • Zastosowanie czujnika wysokości daje również możliwość zwiększenia grubości przebicia dla danej maszyny.

Porównanie grubości przebijania dla systemów Powermax z czujnikiem wysokości i bez.

Specyfikacja cięcia
System Prąd wyjściowy Przebijanie z automatyczną kontrolą wysokości palnika* Przebijanie bez automatycznej kontroli wysokości palnika
Powermax45 20-45 A 12 mm 10 mm
Powermax65 20-65 A 16 mm 12 mm
Powermax85 25-85 A 20 mm 16 mm
Powermax105 30-105 22 mm 20 mm

* Wydajność przebijania zależy od używanego wyposażenia. W celu uzyskania wyższej wydajności w systemach Powermax jest wymagane, aby w automatycznym kontrolerze wysokości palnika ustawić niezależne wysokości przebijania i cięcia palnikiem. Taką funkcjonalność daje Sensor PHC. Jeśli wysokość palnika jest ustawiana ręcznie w ustalonej pozycji, wydajność jest niższa.

  • Sygnał włączenia/wyłączenia dostarczany przez kontroler użytkownika.

  • Zakres ruchu 152 mm i zakres prędkości przesuwu do maks. 5 080 mm/min.

  • Sterowany czasowo początkowy odczyt wysokości (ang. IHS, Initial Height Sensing).

  • Odczyt napięcia łuku w zakresie 50 V – 210 V w krokach co 1 V.

  • Proste elementy obsługowe oraz sygnalizacja błędów i usterek.

  • Mechanizm podnoszący z możliwością „odłączenia” zamocowanej na magnesy podstawy palnika, aby chronić palnik przed kolizją z blachą.

  • Zawiera kontroler, podnośnik i wszystkie kable połączeniowe.

Mechanizm podnoszący palnik

Mechanizm podnoszący palnik

Połączenie magnetyczne palnika z podnośnikiem

Połączenie magnetyczne palnika z podnośnikiem

Kontroler

Kontroler

  • Zawiera mikroprocesorowy układ sterowania wysokością, podnośnik oraz wszystkie kable połączeniowe.

Podsumowując, stosowanie czujników wysokości typu Sensor PHC w systemach plazmowych Powermax zwiększa wydajność materiałów eksploatacyjnych i znacznie poprawia jakość ciętych elementów.