PowermaxEDGE – prosta integracja z dowolnym stołem CNC (maszyna Powermax i czujnik wysokości Sensor PHC)

Wiodący w branży system cięcia plazmowego Powermax® obecnie jest dostępny z układem sterowania wysokością palnika Sensor™ PHC, w pełni zintegrowanym pakiecie PowermaxEDGE®.

Pakiet PowermaxEDGE Sensor PHC oferuje producentom branży metalowej podstawowe rozwiązanie zmechanizowanego cięcia plazmą o nadzwyczajnej wydajności i wartości. Zaprojektowany dla kompaktowej instalacji, w celu zapewnienia swobody użytkowania, ściśle sprzężona konstrukcja PowermaxEDGE sprawia, że eksploatacja jest łatwa, a instalacja nie sprawia trudności (szczególnie w przypadku integracji z istniejącymi lub nowymi stołami do cięcia plazmowego).

Sensor PHC

Zestaw PowermaxEDGE.

Sensor PHC (ang. Plasma Height Control) to łatwy w obsłudze automatyczny system sterowania wysokością palnika plazmowego, który można zintegrować z każdym systemem CNC. System Sensor PHC wykorzystuje zaawansowaną technologię mikroprocesorową oraz sygnały sprzężenia zwrotnego z pomiaru napięcia łuku do automatycznego utrzymywania zadanej wysokości palnika podczas cięcia.

 • Zapewnia to zwiększoną dokładność, powtarzalność i jakość cięcia.

Pierwsza próba cięcia płytki, maksymalny kąt krawędzi 451 próba cięcia płytki, maksymalny kąt krawędzi
Bez PHC 4o 11o
Sensor PHC 3o 4o

Kąty były mierzone na wszystkich czterech krawędziach. Im mniejsza liczba prób tym lepsza jakość cięcia. Kąty zależą od grubości ciętego materiału

 • Dzięki czujnikowi wysokości zwiększamy wydajność materiałów eksploatacyjnych.

Ilość przebić dla stali miękkiej o grubości 6 mm.

 • Zastosowanie czujnika wysokości daje również możliwość zwiększenia grubości przebicia dla danej maszyny.

Specyfikacja cięcia

System Prąd wyjściowy Przebijanie z automatyczną kontrolą wysokości palnika Przebijanie bez automatycznej kontroli wysokości palnika
Powermax45 20 – 45 A 12 mm 10 mm
Powermax65 20 – 55 A 16 mm 12 mm
Powermax85 25 – 85 A 20 mm 16 mm
Powermax105 30 – 105 A 22 mm 20 mm

*Wydajność przebijania zależy od używanego wyposażenia. W celu uzyskania wyższej wydajności w systemach Powermax jest wymagane, aby w automatycznym kontrolerze wysokości palnika ustawić niezależne wysokości przebijania i cięcia palnikiem. Taką funkcjonalność daje Sensor PHC. Jeśli wysokość palnika jest ustawiona ręcznie w ustalonej pozycji, wydajność jest niższa.

Porównanie grubości przebijania dla systemów Powermax z czujnikiem wysokości i bez.

 • Sygnał włączenia / wyłączenia dostarczany przez kontroler użytkownika.

 • Zakres ruchu 152 mm i zakres prędkości przesuwu do maks. 5 080 mm/min.

 • Sterowany czasowo początkowy odczyt wysokości (ang. IHS, Initial Height Sensing).

 • Odczyt napięcia łuku w zakresie 50 V – 210 V w krokach co 1 V.

 • Proste elementy obsługowe oraz sygnalizacja błędów i usterek.

 • Mechanizm podnoszący z możliwością „odłączenia” zamocowanej na magnesy podstawy palnika, aby chronić palnik przed kolizją z blachą.

 • Zawiera kontroler, podnośnik i wszystkie kable połączeniowe.

Mechanizm podnoszący palnik.

Połączenie magnetyczne palnika z podnośnikiem.

Kontroler.

 • Zawiera mikroprocesorowy układ sterowania wysokością, podnośnik oraz wszystkie kable połączeniowe.

Podsumowując, stosowanie czujników wysokości typu Sensor PHC w systemach plazmowych Powermax zwiększa wydajność materiałów eksploatacyjnych i znacznie poprawia jakość ciętych elementów.