Element wycięty z blachy o grubości 8 mm z bardzo małymi otworami 5, 6, 7 i 8 mm średnicy (lewa strona).

Element wycięty
z blachy
o grubości 8 mm
z bardzo małymi
otworami 5, 6, 7
i 8 mm średnicy
(lewa strona).