Element wycięty z blachy o grubości 8 mm przez urządzenie Powermax 85.

Element wycięty z
blachy o grubości
8 mm przez
urządzenie
Powermax 85 –
widok z przodu
(A) oraz z tyłu (B).