Schemat przykładowego połączenia:

Schemat przykładowego połączenia: