Sensor kontroli wysokości palnika paliwowo-tlenowego Oxygen Height Control (OHC) firmy Hypertherm

Sensor kontroli wysokości Oxygen Height Control służy do automatycznego kontrolowania i korygowania wysokości palnika paliwowego w stosunku do materiału ciętego, w celu uzyskania jak najlepszej jakości i powtarzalności cięcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku bardzo grubych płyt stalowych. Sensor działa na zasadzie pomiaru pojemności, gdyż czujnik w kształcie pierścienia oraz materiał cięty tworzą coś na kształt okładzin kondensatora. Sensor steruje wysokością palnika, podając (poprzez wbudowany sterownik) odpowiednie napięcia na zewnętrzny silnik prądu stałego wbudowany w suport. OHC korzysta także z zewnętrznego zasilania oraz sygnałów sterujących doprowadzonych przez użytkownika ze sterownika CNC. Urządzenie pozwala też na ustawienie i wysterowanie drugiej, niezależnej wysokości przeznaczonej dla procesu wstępnego grzania materiału ciętego.

Podstawowe parametry urządzenia to:

Zasilanie 24V AC +/- 10% (50/60Hz)
Kompatybilne silniki silniki prądu stałego (24VDC), 2-6A
Maksymalna moc silnika 150W
Sterownik silnika mostek H z PWM
Zakres kontroli wysokości 2,5mm-25mm
Dokładność do 0,25mm (w zależności od mechanizmu suportu)
Technologia pomiaru pojemnościowa, sterowanie mikroprocesorowe
Regulacja wysokości potencjometrem wraz z sygnałami informacyjnymi
Kalibracja prosta, za pomocą mikroprzełączników na panelu przednim
Wejścia/wyjścia 3 wyjścia i 6 wejść optycznie izolowanych na wtyku D-sub15
Wymiary i masa 216 x 107 x 102 mm; 1,2kg
Zakres temperatury pracy 0-50°C przy 95% względnej wilgotności powietrza

Sensor kontroli wysokości palnika paliwowo-tlenowego Oxygen Height Control (OHC) firmy Hypertherm

Producent OHC, firma Hypertherm NIE zapewnia silnika, suportu, okablowania interfejsowego oraz wspólnego mocowania czujnika i palnika. Leży to w gestii producenta lub serwisanta stołu XY (wypalarki).

Skład zestawu Oxygen Height Control (SOHC-001)

W skład zestawu dostępnego pod nr. SOHC-0001 wchodzi: sam sensor OHC, kabel koncentryczny o standardowej długości 1m, izolator montażowy, łącznik oraz czujnik.

Skład zestawu OHC (SOHC-001)

Skład zestawu OHC (SOHC-001)

Opcjonalnie (poza zestawem), dostępne są przewody koncentryczne w innych długościach:

CABL-0157 kabel koncentryczny dł. 0.5m
CABL-0158 kabel koncentryczny dł. 0.8m
CABL-0159 kabel koncentryczny dł. 1.0m
CABL-0160 kabel koncentryczny dł. 1.2m
CABL-0161 kabel koncentryczny dł. 1.5m

Izolator montażowy (ASSY-0170) służy do elektrycznej separacji czujnika od suportu i całej maszyny. Ma średnicę 20mm i za pomocą jego oraz odpowiednio wytworzonego mocowania (zapewnionego przez producenta stołu) pozycjonujemy czujnik w stosunku do palnika i suportu, jak pokazano na schemacie poniżej:

Izolator montażowy (ASSY-0170)

Łącznik (ASSY-0169) – jak sama nazwa wskazuje – służy do łączenia izolatora oraz czujnika pojemnościowego (MECO-0185) w kształcie pierścienia ze stali nierdzewnej. Czujnik pojemnościowy jest podstawową częścią eksploatacyjną, którą co jakiś czas należy wymienić na nową.

Wygląd panelu frontowego i dolnego

panel frontowy Oxygen Height Control

panel dolny Oxygen Height Control

Interfejsy zewnętrzne

W celu ułatwienia integracji z istniejącym systemem CNC, producent udostępnia jako opcjonalny zestaw 3 wtyczek z konektorami (bez przewodów) dla OHC: CONN-0141 Zestaw wtyczek interfejsowych OHC

Podstawowy interfejs sterujący znajduje się na wtyczce D-sub 15 i posiada następujące sygnały:

1 12V DC – zasilanie We/Wy (maks. 50mA)
2 masa zasilania We/Wy
3 ręczna kontrola wysokości
4 ruch w górę (kontrola ręczna)
5 ruch w dół (kontrola ręczna)
6 wejście wyboru drugiej wysokości
7 wyjście sygnału “na pozycji”
8 wyjście sygnału błędu
9 wyjście kontaktu czujnika z materiałem
10 ustawienie wysokości cięcia na zew. potencjometrze
11 ustawienie wysokości cięcia na zew. potencjometrze
12 ustawienie drugiej wysokości (grzania) na zew. potencjometrze
13 ustawienie drugiej wysokości (grzania) na zew. potencjometrze
14 ustawienie drugiej wysokości (grzania) na zew. potencjometrze
15 masa zasilania We/Wy 

Schemat przykładowego połączenia:

Schemat przykładowego połączenia:

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwe dopuszczalne obciążenia prądowe oraz zakresy napięć pracy wejść i wyjść interfejsu. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego obciążania portów NIE są objęte gwarancją!

Oxygen Height Control posiada 2 tryby pracy: automatyczny i manualny.

Tryb automatyczny jest aktywny, gdy linia nr 3 (MANUAL) jest otwarta. W tym trybie wysokość czujnika nad materiałem kontrolowana jest w sposób ciągły, zachowując stałą wysokość nad materiałem, którą można zmienić za pomocą potencjometru na panelu frontowym. OHC wskazuje zieloną kontrolką (i sygnałem IN_POSITION_OUTPUT), że palnik w danym momencie znajduje się w odpowiedniej odległości. Użycie sygnałów opuszczania i podnoszenia (DOWN/UP) w tym trybie spowoduje tymczasowe opuszczenie/podnoszenie palnika, tak długo aż sygnał będzie trwał lub zadziała krańcówka.

Tryb manualny – wysokość palnika kontrolowana jest tylko i wyłącznie sygnałami UP/DOWN, podnoszony/opuszczany jest najpierw wolniej potem (>1sek.) z większą szybkością w zależności jak długo (w sposób ciągły) trwa sygnał.

Sygnał wyboru drugiej wysokości (SECOUND_HEIGHT_SELECT), czyli wysokości grzania, pozwala wymusić opcjonalną wysokość, do której dąży suport, ustawianą za pomocą zewnętrznego potencjometru liniowego 10k (pin 12-14).

Podstawową wysokość (cięcia) można wysterować także za pomocą zewn. potencjometru 10k podłączonemu do pinów 10 i 11. W takim przypadku potencjometr na panelu przednim OHC będzie służyć do zgrubnego, a potencjometr zewn. do dokładnego ustawienia wysokości.

Suport

Suport jest elementem NIEdostarczanym wraz z OHC i przy jego projektowaniu lub zakupie należy zwrócić szczególną uwagę na parametry silnika (24VDC przy 2-6A). Dla maksymalnej szybkości silnika przełożenie mechanizmu suportu musi być dobrane tak, by w maksymalna prędkość opuszczania/podnoszenia palnika mieściła się w zakresie 500-3500mm/min. Kwestia doboru przełożenia jest balansem między dużą szybkością a dużą dokładnością.