Nieznane zastosowanie plazmy – żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce.

Słowem wstępu

Przecinarka plazmowa posiada wiele zalet takich jak: uniwersalność, różnorodność materiałów, które przy jej pomocy można przeciąć, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Przy jej użyciu można nie tylko ciąć materiał, ale również żłobić. Jednak o ile cięcie wydaje się oczywistym zastosowaniem, to żłobienie plazmowe nie jest aż tak dobrze rozpoznawane. Niewątpliwie oba procesy mają wiele zalet m.in.: szybkość cięcia czy niskie koszty eksploatacji. Żłobienie plazmowe jest jedną z czterech metod żłobienia (rozróżniamy żłobienie: mechaniczne, termiczne lub chemiczne, przy użyciu elektrody i plazmowe), które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań przemysłowych. Za pomocą poszczególnych technik żłobienia możemy osiągnąć różne efekty. Żłobienie plazmowe to proces, który obejmuje topienie i usuwanie materiału za pomocą łuku plazmowego. Może być stosowane do wszystkich materiałów przewodzących elektryczność, od stali miękkiej, nierdzewnej, aluminium, po materiały o wysokiej temperaturze topnienia. Żłobienie może być wykonywane zarówno palnikiem ręcznym, jak i w zastosowaniach zmechanizowanych.

Zastosowanie i korzyści

Żłobienie plazmą ma szerokie zastosowanie przemysłowe, od budowy i utrzymania dróg, poprzez produkcję ciężkiego sprzętu i naprawy do produkcji zabudów, zbiorników oraz konstrukcji stalowych. Za pomocą żłobienia możemy usuwać nity i spoiny, dzięki czemu jest również odpowiednie do rozbiórki lub operacjach przy konstrukcjach stalowych.

Żłobienie plazmowe może być wykorzystywane do:

 • usuwania z półfabrykatów hutniczych wad powierzchniowych (rysy, pęknięcia, złuszczenia powierzchni),

 • wytwarzanie wycięć,

 • usuwania spoin,

 • przygotowanie materiału pod spoiny,

 • usunięcia wad w spoinach,

 • usuwania nitów,

 • przy rozbiórce konstrukcji stalowych,

 • przy konserwacji konstrukcji stalowych.

Zalety żłobienia plazmowego:

 • może być stosowane na wszystkich metalach,

 • nie wymaga lub wymaga niewielkiego czyszczenia przed spawaniem,

 • jest szczególnie skuteczne na aluminium lub stali nierdzewnej, gdzie żłobienie tworzy czyste ubytki bez zanieczyszczeń z węgla,

 • odznacza się niskim poziomem hałasu w porównaniu do innych metod,

 • wytwarza małą ilość dymu,

 • nie trzeba usuwać resztek węgla z wyżłobionej powierzchni przed spawaniem.

Jak rozpocząć żłobienie?