Przełącznik trybu ustawiania ciśnienia (automatyczny ręczny)

Przełącznik trybu ustawiania ciśnienia (automatyczny ręczny)