Os艂ona przewodu palnika nr 024877

Os艂ona przewodu palnika nr 024877