Niedocięcie materiału na przecięciu ścieżek wejścia i wyjścia

Niedocięcie materiału na przecięciu ścieżek wejścia i wyjścia