Technologia SureCut Hypertherm.

Technologia SureCut automatycznie wprowadza dokładnie obliczone wysokości przebijania i cięcia, zwiększając w ten sposób trwałość materiałów eksploatacyjnych.