Technologia SureCut Hypertherm - liczba startów.

Optymalizacja wysokości przebijania i cięcia.