Deflektor palnika plazmowego Duramax™ Hyamp.

Deflektor palnika plazmowego Duramax™ Hyamp.