Materiały eksploatacyjne do Powermax105

Zestawy podstawowych materiałów eksploatacyjnych pozwalają zachować ciągłość i niezawodność pracy systemu Powermax, gdyż oferują wachlarz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do cięcia firmy Hypertherm. Przejrzyj gamę dostępnych części i wybierz te niezbędne do prawidłowej pracy przecinarki.

Palniki Duramax™

Palniki Duramax zaprojektowano z myślą o trwałości i niezawodności. Wykorzystana w elektrodzie technologia Spring Start™ eliminuje obecność ruchomych części w palniku i gwarantuje powtarzalne, niezawodne rozruchy. Seria palników Duramax obejmuje palniki do cięcia oraz żłobienia ręcznego i zmechanizowanego oraz do cięcia zrobotyzowanego. Palniki Duramax są zgodne z systemami Powermax105, 85 i 65. Palniki zmodernizowane Duramax są także dostępne do starszych systemów.

Plazmowy palnik ręczny 75° Duramax™.
Plazmowy palnik ręczny 15° Duramax™.
Plazmowy palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości Duramax™.
Mały plazmowy palnik zmechanizowany 180° Duramax™.
Plazmowy palnik zrobotyzowany 90° Duramax™.

Palnik ręczny 75°

Palnik ręczny 15°

Palnik
zmechanizowany 180°

o pełnej długości

Mały palnik zmechanizowany 180°

Palnik zrobotyzowany 90°

Plazmowy palnik zrobotyzowany 180° Duramax™.
Plazmowy palnik zrobotyzowany 45° Duramax™.

Palnik zrobotyzowany 180°

Palnik zrobotyzowany 45°

Materiały eksploatacyjne Duramax™

W ofercie dostępne są materiały eksploatacyjne Duramax do cięcia ręcznego, cięcia zmechanizowanego i żłobienia oraz materiały eksploatacyjne HyAccess™ i FineCut® do cięcia cienkich metali.

Deflektor do palników plazmowych Duramax Lock.
Nasadka do palnika plazmowego Duramax™.
Dysza do palnika plazmowego Duramax™.
Elektroda do palnika plazmowego Duramax™.
Pierścień zawirowujący do palników plazmowych Duramax™.

Deflektor

 

Nasadka

 

Dysza

 

Elektroda

Pierścień zawirowujący

 

Elektrody, dysze i osłony są dostępne w ilościach masowych. Informacje o zamawianiu zestawów zbiorczych podano w poniższej tabeli. Są dostępne wygodne zestawy podstawowych materiałów eksploatacyjnych. Informacje o zamawianiu i zawartości zestawów podano w poniższej tabeli.

Typ materiału eksploatacyjnegoTyp palnikaNatężenie prąduOsłona/deflektorNasadkaDyszaElektrodaPierścień zawirowujący
Cięcie ciągnięteRęczny45220818220854220941220842 lub 2207771220994
65220819
85220816
105220992220990
Zastosowania zmechanizowaneZmechanizowany45220817 lub 2209552220854 lub 2209533220941220842 lub 2207771220994
65220819
85220816
105220993 lub 2209552220990
FineCutRęczny45220931220854 lub 2209533220930220842220947
Zmechanizowany220948220994
Maks. usuwanie przy żłobieniu4Ręczny
Zmechanizowany
45–105220798220854220991220842220994
Maks. kontrola przy żłobieniu5420480

1 – Aby uzyskać większą trwałość materiałów eksploatacyjnych podczas cięcia metali o grubości do 12 mm, wyświetl stronę z informacjami o elektrodzie CopperPlus.
2 – Deflektor do cięcia nieosłoniętego
3 – Nasadka omowa
4 – Zaprojektowana z myślą o agresywnym usuwaniu metalu, uzyskaniu głębokich profilów żłobienia oraz ekstremalnym czyszczeniu metali.
5 – Zaprojektowana z myślą o większej precyzji usuwania metalu, uzyskaniu płytkich profilów żłobienia oraz lekkim czyszczeniu metali.

*Materiały eksploatacyjne HyAccess

Nasadka HyAccess.

Nasadka
420413

Dysza HyAccess.

Dysza cięcie
420410
Dysza żłobienie
420412

Elektroda HyAccess.

Elektroda
420408

Pierścień zawirowujący HyAccess.

Pierścień zawirowujący
220857

* Do użytku z natężeniem nie większym niż 65 A.

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do Powermax105

Zestawy podstawowych materiałów eksploatacyjnych pozwalają zachować ciągłość i niezawodność pracy systemu Powermax, gdyż oferują wachlarz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do cięcia firmy Hypertherm. Materiały eksploatacyjne HyAccess umożliwiają cięcie w trudno dostępnych miejscach.

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do Powermax65 - zastosowania ręczne.

Zastosowania ręczne

Powermax105 –  nr 851471

Zawartość zestawu

Osłona – 220992 – 2 szt.
Nasadka – 220854 – 1 szt.
Dysza do cięcia ciągniętego / cięcia zmechanizowanego (105 A) – 7 szt.
Elektroda – 220842 – 7 szt.
Pierścień zawirowujący (105 A) – 220994 – 1 szt.

Łącznie 18 części

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do Powermax65 - zastosowania zmechanizowane.

Zastosowania zmechanizowane

Zmechanizowane –  nr 851472

Zawartość zestawu

Osłona do cięcia zmechanizowanego (65–85 A) – 220817 – 1 szt.
Osłona do cięcia zmechanizowanego (105 A) – 220993 – 2 szt.
Nasadka – 220854 – 1 szt.
Dysza do cięcia ciągniętego / cięcia zmechanizowanego (105 A) – 5 szt.
Dysza do cięcia zmechanizowanego (65 A) – 220819 – 1 szt.
Dysza do cięcia zmechanizowanego (85 A) – 220816 – 1 szt.
Elektroda – 220842 – 4 szt.
Elektroda CopperPlus – 220777 – 3 szt.
Pierścień zawirowujący (105 A) – 220994 – 1 szt.

Łącznie 19 części

Zestaw materiałów eksploatacyjnych do Powermax65 - zastosowania zmechanizowane.

Zastosowania zmechanizowane

Zmechanizowane (kontakt omowy) –  nr 851473

Zawartość zestawu

Osłona do cięcia zmechanizowanego (65–85 A) – 220817 – 1 szt.
Osłona do cięcia zmechanizowanego (105 A) – 220993 – 2 szt.
Nasadka omowa – 220953 – 1 szt.
Dysza do cięcia ciągniętego / cięcia zmechanizowanego (105 A) – 5 szt.
Dysza do cięcia zmechanizowanego (65 A) – 220819 – 1 szt.
Dysza do cięcia zmechanizowanego (85 A) – 220816 – 1 szt.
Elektroda – 220842 – 4 szt.
Elektroda CopperPlus – 220777 – 3 szt.
Pierścień zawirowujący (105 A) – 220994 – 1 szt.

Łącznie 19 części

HyAccess

Zestaw HyAccess.

Zestaw HyAccess

Powermax105 –  nr 428414

Zawartość zestawu

Elektroda (15–65 A) – 420408 – 2 szt.
Dysza – cięcie (15–65 A) – 420410 – 1 szt.
Dysza – żłobienie (15–65 A) – 420412 – 1 szt.
Nasadka (15–65 A) – 420413 – 1 szt.
Pierścień zawirowujący (15–65 A) – 220857 – 1 szt.

Łącznie 6 części

Zestaw startowy do cięcia HyAccess Duramax

Zestaw HyAccess do cięcia plazmowego.

Zestaw HyAccess do cięcia

Powermax105 –  nr 428445

Zawartość zestawu

Nasadka – 420413 – 1 szt.
Dysza do cięcia – 420410 – 1 szt.
Elektroda – 420408 – 1 szt.

Łącznie 3 części

Zestaw startowy do żłobienia HyAccess Duramax

Zestaw HyAccess do żłobienia plazmowego.

Zestaw HyAccess do żłobienia

Powermax105 –  nr 428446

Zawartość zestawu

Nasadka – 420413 – 1 szt.
Dysza żłobiąca – 420412 – 1 szt.
Elektroda – 420408 – 1 szt.

Łącznie 3 części

Opakowania zbiorcze

Opakowania zbiorcze części do Powermax.

Zawartość
220777
220842
220816
220819
220930
220797
220941
220990
220991
220992
220993
220817
220818

Zestaw zbiorczy
228934
228767
228760
228759
228761
228762
228765
228797
228796
228798
228799
228763
228764

Typ części
Elektroda
Elektroda
Dysza
Dysza
Dysza
Dysza
Dysza
Dysza
Dysza
Osłona
Osłona
Osłona
Osłona

Liczba sztuk
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10